Disclaimer

Disclaimer – vrijwaring van byMixx&Match website. Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan byMixx&Match niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. ByMixx&Match aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. ByMixx&Match behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op deze website kun je links vinden naar andere websites. ByMixx&Match is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met je (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright vermelding en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.